Ponuka bytov


Z1 - 1. etapa
Ukončenie výstavby - 4. štvrťrok 2018
Z2 - 2. etapa
Ukončenie výstavby - 2. štvrťrok 2019
Z3 - 2. etapa
Ukončenie výstavby - 2. štvrťrok 2019
Z4 - 3. etapa
Ukončenie výstavby - 4. štvrťrok 2019
Z5 - 4. etapa
Ukončenie výstavby - 2. štvrťrok 2020

Budova: Z1, Poschodie: 2. NP

Zlatovská ulica

Budova: Z1, Poschodie: 3. NP

Zlatovská ulica

Budova: Z1, Poschodie: 4. NP

Zlatovská ulica

Budova: Z1, Poschodie: 5. NP

Zlatovská ulica

Budova: Z2, Poschodie: 2. NP

Budova: Z2, Poschodie: 3. NP

Budova: Z2, Poschodie: 4. NP

Budova: Z2, Poschodie: 5. NP

Budova: Z3, Poschodie: 2. NP

Budova: Z3, Poschodie: 3. NP

Budova: Z3, Poschodie: 4. NP

Budova: Z3, Poschodie: 5. NP

Budova: Z3, Poschodie: 6. NP

Budova: Z4, Poschodie: 2. NP

Park

Budova: Z4, Poschodie: 3. NP

Park

Budova: Z4, Poschodie: 4. NP

Park

Budova: Z4, Poschodie: 5. NP

Park

Budova: Z4, Poschodie: 6. NP

Park

Budova: Z5, Poschodie: 2. NP

Budova: Z5, Poschodie: 3. NP

Budova: Z5, Poschodie: 4. NP

Budova: Z5, Poschodie: 5. NP

Budova: Z5, Poschodie: 6. NP

Nebytové priestory
Voľné:
Rezervované:
Predané:
0
0
6
Bytový dom Z1,
2. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
11
Byt č. 121
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
52.98m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 122
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
74.06m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 123
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
4
109.42m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 221
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
50.75m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 222
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
56.51m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 223
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
70.39m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 224
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
52.69m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 321
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
50.68m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 322
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
61.7m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 323
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
70.51m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 324
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
52.98m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z1,
3. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
11
Byt č. 131
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
52.97m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 132
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
76.27m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 133
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
4
109.39m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 231
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
50.75m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 232
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
56.82m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 233
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
70.37m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 234
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
52.69m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 331
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
50.68m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 332
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
61.7m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 333
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
72.68m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 334
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
52.97m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z1,
4. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
11
Byt č. 141
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
52.97m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 142
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
76.27m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 143
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
4
109.39m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 241
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
50.75m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 242
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
56.53m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 243
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
70.37m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 244
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
52.69m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 341
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
50.68m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 342
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
61.7m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 343
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
72.68m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 344
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
52.97m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z1,
5. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
11
Byt č. 151
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
53.15m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 152
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
74.87m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 153
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
4
109.4m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 251
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
50.75m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 252
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
56.53m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 253
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
70.39m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 254
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
52.68m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 351
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
50.67m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 352
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
61.7m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 353
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
71.31m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 354
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
53.22m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z1,
6. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
0
Bytový dom Z2,
2. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
6
Byt č. 121
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
55.59m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 122
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
65.45m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 123
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
94.89m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 221
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
96.15m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 222
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
63.37m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 223
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
54.4m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z2,
3. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
6
Byt č. 131
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
58.34m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 132
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
65.88m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 133
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
96.59m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 231
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
96.42m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 232
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
64.58m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 233
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
56.58m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z2,
4. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
6
Byt č. 141
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
57.86m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 142
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
65.98m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 143
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
96.3m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 241
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
96.16m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 242
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
64.01m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 243
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
56.09m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z2,
5. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
6
Byt č. 151
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
55.3m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 152
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
64.55m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 153
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
96.1m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 251
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
96.07m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 252
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
64.01m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 253
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
54.11m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z2,
6. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
0
Bytový dom Z3,
2. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
4
Byt č. 321
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
73m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 322
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
69.73m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 323
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
58.65m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 324
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
73.51m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z3,
3. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
4
Byt č. 331
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
74.2m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 332
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
70.83m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 333
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
57.59m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 334
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
72.61m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z3,
4. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
4
Byt č. 341
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
74.2m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 342
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
70.83m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 343
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
57.58m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 344
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
72.56m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z3,
5. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
4
Byt č. 351
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
73m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 352
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
69.73m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 353
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
58.65m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 354
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
73.45m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z3,
6. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
4
Byt č. 361
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
73m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 362
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
69.73m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 363
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
58.65m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 364
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
73.49m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z4,
2. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
11
Byt č. 121
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
53.82m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 122
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
71.57m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 123
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
60.04m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 124
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
50.44m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 221
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
4
104m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 222
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
73.64m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 223
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
53.08m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 321
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
50.38m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 322
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
60.14m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 323
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
71.64m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 324
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
53.75m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z4,
3. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
11
Byt č. 131
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
53.82m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 132
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
73.56m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 133
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
60.04m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 134
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
50.44m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 231
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
4
104m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 232
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
73.64m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 233
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
53.08m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 331
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
50.38m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 332
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
60.14m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 333
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
73.63m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 334
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
53.75m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z4,
4. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
11
Byt č. 141
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
53.66m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 142
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
73.35m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 143
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
59.9m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 144
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
50.32m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 241
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
4
103.8m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 242
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
73.52m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 243
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
53m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 341
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
50.28m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 342
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
59.51m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 343
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
73.43m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 344
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
53.59m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z4,
5. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
11
Byt č. 151
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
53.44m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 152
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
72.38m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 153
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
59.9m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 154
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
50.34m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 251
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
4
103.82m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 252
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
73.52m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 253
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
52.99m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 351
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
50.27m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 352
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
59.51m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 353
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
72.47m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 354
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
53.32m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z4,
6. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
11
Byt č. 161
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
53.44m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 162
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
72.38m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 163
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
59.9m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 164
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
50.34m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 261
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
4
103.82m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 262
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
73.52m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 263
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
52.99m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 361
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
50.27m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 362
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
59.51m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 363
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
72.47m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 364
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
53.32m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z5,
2. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
8
Byt č. 121
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
69.56m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 122
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
47.85m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 123
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
44.81m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 124
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
44.81m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 125
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
44.81m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 126
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
54.25m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 127
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
66.76m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 128
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
66.76m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z5,
3. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
8
Byt č. 131
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
69.56m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 132
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
47.34m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 133
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
44.81m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 134
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
44.81m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 135
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
44.81m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 136
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
54.25m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 137
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
66.76m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 138
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
66.76m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z5,
4. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
0
8
Byt č. 141
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
69.43m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 142
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
47.2m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 143
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
44.72m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 144
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
44.72m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 145
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
44.72m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 146
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
54.39m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 147
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
66.57m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 148
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
66.57m2
Predaný
Detail bytu
Bytový dom Z5,
5. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
1
7
Byt č. 151
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
69.43m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 152
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
47.2m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 153
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
44.72m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 154
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
44.72m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 155
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
44.72m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 156
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
54.39m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 157
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
66.57m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 158
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
66.57m2
Rezervovaný
Detail bytu
Bytový dom Z5,
6. NP
Voľné byty:
Rezervované byty:
Predané byty:
0
2
6
Byt č. 161
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
69.43m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 162
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
47.2m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 163
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
44.72m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 164
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
44.72m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 165
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
44.72m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 166
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
2
54.39m2
Predaný
Detail bytu
Byt č. 167
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
66.57m2
Rezervovaný
Detail bytu
Byt č. 168
Počet izieb:
Výmera:
Stav:
3
66.57m2
Rezervovaný
Detail bytu
BOHUŽIAĽ, 3D VÝBER BYTU JE DOSTUPNÝ IBA V PLNEJ VERZII STRÁNKY.
Z1 - 1. etapa
Ukončenie výstavby - 4. štvrťrok 2018
Z2 - 2. etapa
Ukončenie výstavby - 2. štvrťrok 2019
Z3 - 2. etapa
Ukončenie výstavby - 2. štvrťrok 2019
Z4 - 3. etapa
Ukončenie výstavby - 4. štvrťrok 2019
Z5 - 4. etapa
Ukončenie výstavby - 2. štvrťrok 2020

Cenník bytov


Budova
Číslo bytu
Podlažie
Počet izieb
Celková výmera
Cenníková cena
Akciová cena
Dostupnosť
Z1
121
2. NP
2
55.06 m2
-
-
Predaný
Z1
122
2. NP
3
76.14 m2
-
-
Predaný
Z1
123
2. NP
4
111.69 m2
-
-
Predaný
Z1
221
2. NP
2
53.04 m2
-
-
Predaný
Z1
222
2. NP
2
58.8 m2
-
-
Predaný
Z1
223
2. NP
3
72.47 m2
-
-
Predaný
Z1
224
2. NP
2
54.38 m2
-
-
Predaný
Z1
321
2. NP
2
53 m2
-
-
Predaný
Z1
322
2. NP
2
63.83 m2
-
-
Predaný
Z1
323
2. NP
3
72.66 m2
-
-
Predaný
Z1
324
2. NP
2
55.1 m2
-
-
Predaný
Z1
131
3. NP
2
55.05 m2
-
-
Predaný
Z1
132
3. NP
3
78.35 m2
-
-
Predaný
Z1
133
3. NP
4
111.66 m2
-
-
Predaný
Z1
231
3. NP
2
53.04 m2
-
-
Predaný
Z1
232
3. NP
2
59.11 m2
-
-
Predaný
Z1
233
3. NP
3
72.45 m2
-
-
Predaný
Z1
234
3. NP
2
54.33 m2
-
-
Predaný
Z1
331
3. NP
2
53.04 m2
-
-
Predaný
Z1
332
3. NP
2
63.82 m2
-
-
Predaný
Z1
333
3. NP
3
74.84 m2
-
-
Predaný
Z1
334
3. NP
2
55.1 m2
-
-
Predaný
Z1
141
4. NP
2
55.05 m2
-
-
Predaný
Z1
142
4. NP
3
78.54 m2
-
-
Predaný
Z1
143
4. NP
4
111.66 m2
-
-
Predaný
Z1
241
4. NP
2
53.05 m2
-
-
Predaný
Z1
242
4. NP
2
58.82 m2
-
-
Predaný
Z1
243
4. NP
3
72.45 m2
-
-
Predaný
Z1
244
4. NP
2
54.77 m2
-
-
Predaný
Z1
341
4. NP
2
53.03 m2
-
-
Predaný
Z1
342
4. NP
2
63.99 m2
-
-
Predaný
Z1
343
4. NP
3
74.8 m2
-
-
Predaný
Z1
344
4. NP
2
55.06 m2
-
-
Predaný
Z1
151
5. NP
2
55.23 m2
-
-
Predaný
Z1
152
5. NP
3
77.14 m2
-
-
Predaný
Z1
153
5. NP
4
111.67 m2
-
-
Predaný
Z1
251
5. NP
2
53.05 m2
-
-
Predaný
Z1
252
5. NP
2
58.82 m2
-
-
Predaný
Z1
253
5. NP
3
72.47 m2
-
-
Predaný
Z1
254
5. NP
2
54.76 m2
-
-
Predaný
Z1
351
5. NP
2
52.99 m2
-
-
Predaný
Z1
352
5. NP
2
64.03 m2
-
-
Predaný
Z1
353
5. NP
3
73.4 m2
-
-
Predaný
Z1
354
5. NP
2
55.23 m2
-
-
Predaný
Z2
121
2. NP
2
58.19 m2
-
-
Predaný
Z2
122
2. NP
2
68.05 m2
-
-
Predaný
Z2
123
2. NP
3
94.89 m2
-
-
Predaný
Z2
221
2. NP
3
96.15 m2
-
-
Predaný
Z2
222
2. NP
2
67.12 m2
-
-
Predaný
Z2
223
2. NP
2
57.83 m2
-
-
Predaný
Z2
131
3. NP
2
60.94 m2
-
-
Predaný
Z2
132
3. NP
2
68.48 m2
-
-
Predaný
Z2
133
3. NP
3
100.34 m2
-
-
Predaný
Z2
231
3. NP
3
101.8 m2
-
-
Predaný
Z2
232
3. NP
2
68.34 m2
-
-
Predaný
Z2
233
3. NP
2
60 m2
-
-
Predaný
Z2
141
4. NP
2
60.46 m2
-
-
Predaný
Z2
142
4. NP
2
69.74 m2
-
-
Predaný
Z2
143
4. NP
3
100.05 m2
-
-
Predaný
Z2
241
4. NP
3
101.51 m2
-
-
Predaný
Z2
242
4. NP
2
67.76 m2
-
-
Predaný
Z2
243
4. NP
2
59.52 m2
-
-
Predaný
Z2
151
5. NP
2
57.89 m2
-
-
Predaný
Z2
152
5. NP
2
68.3 m2
-
-
Predaný
Z2
153
5. NP
3
99.82 m2
-
-
Predaný
Z2
251
5. NP
3
101.47 m2
-
-
Predaný
Z2
252
5. NP
2
67.76 m2
-
-
Predaný
Z2
253
5. NP
2
57.87 m2
-
-
Predaný
Z3
321
2. NP
3
76.75 m2
-
-
Predaný
Z3
322
2. NP
3
73.69 m2
-
-
Predaný
Z3
323
2. NP
2
62.41 m2
-
-
Predaný
Z3
324
2. NP
2
76.36 m2
-
-
Predaný
Z3
331
3. NP
3
78.42 m2
-
-
Predaný
Z3
332
3. NP
3
75.04 m2
-
-
Predaný
Z3
333
3. NP
2
60.43 m2
-
-
Predaný
Z3
334
3. NP
2
75.44 m2
-
-
Predaný
Z3
341
4. NP
3
78.38 m2
-
-
Predaný
Z3
342
4. NP
3
74.77 m2
-
-
Predaný
Z3
343
4. NP
2
60.51 m2
-
-
Predaný
Z3
344
4. NP
2
75.5 m2
-
-
Predaný
Z3
351
5. NP
3
76.98 m2
-
-
Predaný
Z3
352
5. NP
3
73.67 m2
-
-
Predaný
Z3
353
5. NP
2
61.55 m2
-
-
Predaný
Z3
354
5. NP
2
76.37 m2
-
-
Predaný
Z3
361
6. NP
3
76.98 m2
-
-
Predaný
Z3
362
6. NP
3
73.71 m2
-
-
Predaný
Z3
363
6. NP
2
62.82 m2
-
-
Predaný
Z3
364
6. NP
2
76.32 m2
-
-
Predaný
Z4
121
2. NP
2
55.73 m2
-
-
Predaný
Z4
122
2. NP
3
75.23 m2
-
-
Predaný
Z4
123
2. NP
2
62.54 m2
-
-
Predaný
Z4
124
2. NP
2
52.35 m2
-
-
Predaný
Z4
221
2. NP
4
106.97 m2
-
-
Predaný
Z4
222
2. NP
3
76.27 m2
-
-
Predaný
Z4
223
2. NP
2
56.83 m2
-
-
Predaný
Z4
321
2. NP
2
52.44 m2
-
-
Predaný
Z4
322
2. NP
2
62.77 m2
-
-
Predaný
Z4
323
2. NP
3
75.33 m2
-
-
Predaný
Z4
324
2. NP
2
56.37 m2
-
-
Predaný
Z4
131
3. NP
2
55.73 m2
-
-
Predaný
Z4
132
3. NP
3
76.99 m2
-
-
Predaný
Z4
133
3. NP
2
62.54 m2
-
-
Predaný
Z4
134
3. NP
2
52.35 m2
-
-
Predaný
Z4
231
3. NP
4
106.97 m2
-
-
Predaný
Z4
232
3. NP
3
76.27 m2
-
-
Predaný
Z4
233
3. NP
2
55.6 m2
-
-
Predaný
Z4
331
3. NP
2
52.44 m2
-
-
Predaný
Z4
332
3. NP
2
62.77 m2
-
-
Predaný
Z4
333
3. NP
3
77.31 m2
-
-
Predaný
Z4
334
3. NP
2
56.09 m2
-
-
Predaný
Z4
141
4. NP
2
55.57 m2
-
-
Predaný
Z4
142
4. NP
3
76.78 m2
-
-
Predaný
Z4
143
4. NP
2
62.4 m2
-
-
Predaný
Z4
144
4. NP
2
52.23 m2
-
-
Predaný
Z4
241
4. NP
4
106.77 m2
-
-
Predaný
Z4
242
4. NP
3
76.15 m2
-
-
Predaný
Z4
243
4. NP
2
55.52 m2
-
-
Predaný
Z4
341
4. NP
2
52.34 m2
-
-
Predaný
Z4
342
4. NP
2
62.13 m2
-
-
Predaný
Z4
343
4. NP
3
77.11 m2
-
-
Predaný
Z4
344
4. NP
2
55.93 m2
-
-
Predaný
Z4
151
5. NP
2
55.35 m2
-
-
Predaný
Z4
152
5. NP
3
76.89 m2
-
-
Predaný
Z4
153
5. NP
2
63.25 m2
-
-
Predaný
Z4
154
5. NP
2
52.38 m2
-
-
Predaný
Z4
251
5. NP
4
106.79 m2
-
-
Predaný
Z4
252
5. NP
3
76.15 m2
-
-
Predaný
Z4
253
5. NP
2
55.62 m2
-
-
Predaný
Z4
351
5. NP
2
52.33 m2
-
-
Predaný
Z4
352
5. NP
2
62.13 m2
-
-
Predaný
Z4
353
5. NP
3
76.72 m2
-
-
Predaný
Z4
354
5. NP
2
55.66 m2
-
-
Predaný
Z4
161
6. NP
2
55.35 m2
-
-
Predaný
Z4
162
6. NP
3
76.26 m2
-
-
Predaný
Z4
163
6. NP
2
63.25 m2
-
-
Predaný
Z4
164
6. NP
2
52.38 m2
-
-
Predaný
Z4
261
6. NP
4
106.44 m2
-
-
Predaný
Z4
262
6. NP
3
76.14 m2
-
-
Predaný
Z4
263
6. NP
2
55.62 m2
-
-
Predaný
Z4
361
6. NP
2
52.9 m2
-
-
Predaný
Z4
362
6. NP
2
62.14 m2
-
-
Predaný
Z4
363
6. NP
3
75.1 m2
-
-
Predaný
Z4
364
6. NP
2
55.66 m2
-
-
Predaný
Z5
121
2. NP
3
73.68 m2
-
-
Predaný
Z5
122
2. NP
2
50.89 m2
-
-
Predaný
Z5
123
2. NP
2
47.86 m2
-
-
Predaný
Z5
124
2. NP
2
47.86 m2
-
-
Predaný
Z5
125
2. NP
2
47.85 m2
-
-
Predaný
Z5
126
2. NP
2
57.3 m2
-
-
Predaný
Z5
127
2. NP
3
69.81 m2
-
-
Predaný
Z5
128
2. NP
3
70.88 m2
-
-
Predaný
Z5
131
3. NP
3
73.68 m2
-
-
Predaný
Z5
132
3. NP
2
50.39 m2
-
-
Predaný
Z5
133
3. NP
2
47.85 m2
-
-
Predaný
Z5
134
3. NP
2
47.86 m2
-
-
Predaný
Z5
135
3. NP
2
47.86 m2
-
-
Predaný
Z5
136
3. NP
2
57.29 m2
-
-
Predaný
Z5
137
3. NP
3
69.81 m2
-
-
Predaný
Z5
138
3. NP
3
70.88 m2
-
-
Predaný
Z5
141
4. NP
3
73.55 m2
-
-
Predaný
Z5
142
4. NP
2
50.25 m2
-
-
Predaný
Z5
143
4. NP
2
47.76 m2
-
-
Predaný
Z5
144
4. NP
2
47.77 m2
-
-
Predaný
Z5
145
4. NP
2
47.77 m2
-
-
Predaný
Z5
146
4. NP
2
57.43 m2
-
-
Predaný
Z5
147
4. NP
3
69.62 m2
-
-
Predaný
Z5
148
4. NP
3
70.69 m2
-
-
Predaný
Z5
151
5. NP
3
73.55 m2
-
-
Predaný
Z5
152
5. NP
2
50.25 m2
-
-
Predaný
Z5
153
5. NP
2
47.76 m2
-
-
Predaný
Z5
154
5. NP
2
47.77 m2
-
-
Predaný
Z5
155
5. NP
2
47.77 m2
-
-
Predaný
Z5
156
5. NP
2
57.44 m2
-
-
Predaný
Z5
157
5. NP
3
69.62 m2
-
-
Predaný
Z5
158
5. NP
3
70.69 m2
115 696 €
-
Rezervovaný
Z5
161
6. NP
3
73.55 m2
-
-
Predaný
Z5
162
6. NP
2
50.25 m2
-
-
Predaný
Z5
163
6. NP
2
47.76 m2
-
-
Predaný
Z5
164
6. NP
2
47.77 m2
-
-
Predaný
Z5
165
6. NP
2
47.77 m2
-
-
Predaný
Z5
166
6. NP
2
57.43 m2
-
-
Predaný
Z5
167
6. NP
3
69.62 m2
115 934 €
-
Rezervovaný
Z5
168
6. NP
3
70.69 m2
117 562 €
-
Rezervovaný

Cena zahŕňa DPH a kvalitné vybavenie. Máte záujem o vlastné parkovacie miesto či garáž? Pozrite si cenník parkovania ku bytom v domoch Z1, Z2, Z3, Z4 a Z5.

Zaujali vás Rodinné byty Zlatovská?


Oboznámil (a) som sa s informáciami v sekcii Zásady spracúvania osobných údajov.